İLETİŞİM
atomun yapısı, atomu oluşturan parçacıklar, atomun çekirdeği, atomun büyüklüğü, atom enerjisi, elektronlar, nötronlar, çekirdek, protonlar

Atomun yapısı

Atomun Yapısı ve Elektron Teorisi
Maddenin en küçük yapı taşını oluşturan atom, kendi içinde bulunan parçacıkların etkisiyle elektriğin oluşumunda ve iletilmesinde büyük rol oynar. Atomu oluşturan parçacıklar
Atom
a.Çekirdek(Proton Nötron) b. Elektron

 

Atomun Yapısı
Atomların boyutunu kıyaslamak için; elinizdeki bir küp şekeri Dünya boyutuna getirdiğinizde içindeki bir atomun boyu bir nohut tanesi kadar olacaktır.Saniyede bir milyar adet atom sayabilecek kapasitede bir bilgisayar programımız olsa bile; küçük bir toz şeker tanesinin içindeki atomları sayabilmek için bir milyon yıldan fazla bir süre gerekmektedir.
atomun yapısı
Helyum atomunun yapısı
atomun yapısı
Atom parçacıkları

Çekirdek
Çekirdek, atomun tam merkezinde bulunmaktadır. Atomun cinsine göre belirli sayıda proton ve nötrondan oluşmuştur. Çekirdeğin hacmi elektronun hacminin on milyarda biri (1/10000000000) kadardır.Nohut tanesi büyüklüğüne getirdiğimiz atomu 200 metre çapına çıkarırsak, çekirdek burada bir toz tanesi büyüklüğüne gelir.Çekirdeğin kütlesi atomun kütlesinin %99,95’ini oluşturmaktadır; yani çekirdek atomun içinde neredeyse hiç yer kaplamayacak boyutta iken kütlenin neredeyse tamamını taşımaktadır.
atomun yapısı
Çekirdeğin yapısı

Elektronlar
Çekirdeğin etrafında belirli yörüngelerde durmaksızın dönen parçacıklara elektron denir. Çekirdeği elektrik yükünden oluşan bir zırh gibi kuşatırlar. Elektronlar hem çekirdek etrafında hem de kendi etrafında döner. Tıpkı Dünya’nın Güneş etrafında ve kendi etrafında dönmesi gibi. Bir atomu Dünya büyüklüğüne getirirsek elektron bir elma boyutuna gelir.Elektronlar, çekirdek içinde bulunan nötron ve protonların iki binde biri (1/2000) kadar ufaktır.Elektronların bulundukları yörüngeler; K,L,M,N diye isimlendirilir.Yörüngede bulunan maksimum elektron sayısı 2n2 formülü ile bulunur. Buradaki “n”yörünge sayısını gösterir.aX : a, X atomunun atom numarasını gösterir.
atomun yapısı
Değişik maddelerin elektron dağılımı
atomun yapısı
atomun yapısı
Silisyum atomu
Atom numarası = Proton sayısı = e-
Kütle numarası = Nötron sayısı + Proton sayısı
Bir elementin periyodik cetveldeki yeri atom numarası ile belirlenir. Atom numaraları aynı, kütle numarası farklı atomlara izotop atomlar denir.
atomun yapısı
Hidrojen atomunun izotopları

Serbest Elektronlar
Çekirdeğe yakın yörüngelerdeki elektronlar kuvvetli bir çekimle çekirdeğe bağlıdır.Atomların dış yörüngelerindeki elektronlara valans elektron ya da serbest elektron denir. Bunlar çekirdeğe zayıf bir bağ ile bağlı olduklarından ufak bir enerji ile atomu terk edebilirler.Serbest elektronlar bu hareket özelliklerinden dolayı elektrik iletiminde önemli rol oynarlar.
atomun yapısı

Silisyum atomunun son yörüngesi

YORUMLAR
YORUM YAZIN
İsim (Gerekli)
Eposta (Gerekli)
İnternet Sitesi (Opsiyonel)
Sınava Hazırlık